Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

Danh sách BCH Hội Liên Hiệp Phụ Nữ phường Cầu Đất
Ngày đăng 01/04/2014 | 12:00 | Lượt xem: 6306

Danh sách Ban chấp hành Hội LHPN phường Khóa XI (Nhiệm kỳ 2011-2016)

Stt

Họ Và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Hải Yến

Chủ tịch Hội

2

Vũ Thị Bích

Phó Chủ tịch Hội

3

Trần Mai Đạo

Ủy viên

4

Trần Thị Đường

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Gái

Ủy viên

6

Vũ Thị Như Hoa

Ủy viên

7

Đinh Thị Hợp

Ủy viên

8

Bùi Thị Huế

Ủy viên

9

Trần Thị Khang

Ủy viên

10

Bùi Thị Bích Liên

Ủy viên

11

Phạm Thị Lộc

Ủy viên

12

Vũ Thị Lợi

Ủy viên

13

Phạm Thị My

Ủy viên

14

Phạm Thị Phương Thảo

Ủy viên

15

Nguyễn Kim Yến

Ủy viên

 

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
Ngày đăng 13/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 6334

 

DANH SÁCH

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG CẦU ĐẤT

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Trung Kiên

Bí Thư

2

Nguyễn Trọng Hiệp

Phó bí thư

3

Đặng Phương Hoa

Uỷ viên

4

Phạm Minh Hậu

Uỷ viên

5

Nguyễn Bảo Đại

Uỷ viên

6

Nguyễn Thị Mai Kim

Uỷ viên

7

Tạ Ngọc Lan

Uỷ viên

8

Đinh Bá Phong

Uỷ viên

9

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Uỷ viên

 

                                                              (Vp - Tổng hợp)

 

 

Danh sách Ban chấp hành Hội Liên Hiệp Phụ nữ Phường Cầu Đất
Ngày đăng 04/02/2011 | 12:00 | Lượt xem: 6269

 

DANH SÁCH

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN PHƯỜNG PHƯỜNG CẦU ĐẤT

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Hải Yến

Chủ tịch

2

Vũ Thị Bích

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Thị Kim Anh

Uỷ viên

4

Nguyễn Thị Gái

Uỷ viên

5

Vũ Thị Lợi

Uỷ viên

6

Phạm Thị Lộc

Uỷ viên

7

Nguyễn Thị Bình Hải

Uỷ viên

8

Cao Thị Phương

Uỷ viên

9

Phạm Thị Hạnh

Uỷ viên

10

Lê Thị Hoa

Uỷ viên

11

Nguyễn Thị Phương Thảo

Uỷ viên

12

Vũ Thị Như Hoa

Uỷ viên

13

Trần Ngọc Xuyến

Uỷ viên

14

Nguyễn Thị Bạch Mai

Uỷ viên

15

Trần Thị Đường

Uỷ viên

 

                                                              (Vp - Tổng hợp)

 

 

Danh sách ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cầu Đất
Ngày đăng 03/01/2011 | 12:00 | Lượt xem: 6228

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Phương Thảo

Bí thư đoàn

2

Nguyễn thị Kim Dung

Phó bí thư

3

Nguyễn Bảo Đại

Ủy viên

4

Nguyễn Tuấn Long

Ủy viên

5

Vũ Bá Mai

Ủy viên

6

Vũ Trung Kiên

Ủy viên

7

Vũ Thị Thu

Ủy viên

8

Phạm Thị Hậu

ỦY viên

9

Nguyễn Đức Hiệp

Ủy viên

Danh sách Uỷ viên uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc phường Cầu Đất khoá IX (Nhiệm kỳ 2008 - 2013)
Ngày đăng 03/01/2011 | 12:00 | Lượt xem: 6255

 

DANH SÁCH

 

UỶ VIÊN MTTQ PHƯỜNG CẦU ĐẤT

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông   : Nguyễn Văn Bẩy

Chủ tịch UBMTTQ Phường

2

Ông   : Lê Xuân Thanh              

Phó Chủ tịch UBMTTQ Phường

3

Ông   : Nguyễn Văn Bình             

Phó Chủ tịch UBMTTQ Phường

4

Bà     : Vũ Thị Bích 

Uỷ viên UBMTTQ

5

Ông   : Lê Văn Lộc                      

Uỷ viên UBMTTQ

6

Bà     : Phạm Thị Phương Thảo     

Uỷ viên UBMTTQ

7

Ông   : Trịnh Nam Hà                   

Uỷ viên UBMTTQ

8

Ông   : Nguyễn Bảo Đại               

Uỷ viên UBMTTQ

9

Ông   : Bùi Đại Hùng                     

Uỷ viên UBMTTQ

10

Bà     : Nguyễn Ngọc Xuyến          

Uỷ viên UBMTTQ

11

Bà     : Nguyễn Thị Ánh Tuyết       

Uỷ viên UBMTTQ

12

Ông   : Nguyễn Cát Thành             

Uỷ viên UBMTTQ

13

Bà     : Bùi Thị Bích Liên                

Uỷ viên UBMTTQ

14

Ông   : Đỗ Văn Minh                    

Uỷ viên UBMTTQ

15

     : Vũ Thị Lan                         

Uỷ viên UBMTTQ

16

Bà     : Lê Thị Nhiễu                      

Uỷ viên UBMTTQ

17

Ông   : Vũ Thạc                            

Uỷ viên UBMTTQ

18

Bà     : Vũ Thị Như Hoa               

Uỷ viên UBMTTQ

19

     : Đỗ Thị Phương                   

Uỷ viên UBMTTQ

20

Ông  : Trịnh Hùng Từ                   

Uỷ viên UBMTTQ

21

Ông  : Ngô Văn Dương                

Uỷ viên UBMTTQ

 

                                                              (Vp - Tổng hợp)

 

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1699
Tổng số truy cập: 4973157