Trang chủ

Đảng - Đoàn thể phường

Chức năng nhiệm vụ của UBND phường Cầu Đất
Ngày đăng 28/08/2017 | 11:18 | Lượt xem: 15219

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 
CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẦU ĐẤT

Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân phường Cầu Đất thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

2. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết và lập quyết toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

3. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường và báo cáo về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

4. Quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất được để lại phục vụ các nhu cầu công ích ở địa phương; xây dựng và quản lý các công trình công cộng, đường giao thông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo quy định của pháp luật;

5. Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của phường trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện. Việc quản lý các khoản đóng góp này phải công khai, có kiểm tra, kiểm soát và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật.

Trong lĩnh lực xây dựng, giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân phường Cầu Đất thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông trên địa bàn phường được phân cấp;

2. Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư theo quy định của pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng và xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền do pháp luật quy định;

3. Tổ chức việc bảo vệ, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm đường giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng khác ở địa phương theo quy định của pháp luật;

4. Huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng đường giao thông, cầu, cống theo quy định của pháp luật.

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá và thể dục thể thao, Uỷ ban nhân dân  phường Cầu Đất thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương; phối hợp với trường học huy động trẻ em vào lớp một đúng độ tuổi; tổ chức thực hiện các lớp bổ túc văn hoá, thực hiện xoá mù chữ cho những người trong độ tuổi;

2. Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non ở địa phương; phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp trên quản lý trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn;

3. Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số, kế hoạch hoá gia đình được giao; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh; phòng,chống các dịch bệnh;

4. Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; tổ chức các lễ hội cổ truyền, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương theo quy định của pháp luật;

5. Thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước theo quy định của pháp luật;

6. Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động nhân dân giúp đỡ các gia đình khó khăn, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; tổ chức các hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng chính sách ở địa phương theo quy định của pháp luật;

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thi hành pháp luật ở địa phương, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng địa phương chiến đấu trong khu vực phòng thủ địa phương;

2. Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoạch; đăng ký, quản lý quân nhân dự bị động viên; tổ chức thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương;

3. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự,an toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; thực hiện biện pháp phòng ngừa và chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

4. Quản lý hộ khẩu; tổ chức việc đăng ký tạm trú, quản lý việc đi lại của người nước ngoài ở địa phương.

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn và bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ở địa phương theo quy định của pháp luật.

Trong việc thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân dân phường thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật;

2. Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền;

3. Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thi hành án theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các quyết định về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Uỷ ban nhân dân phường thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điều 111, 112, 113, 114, 115, 116 và 117 của Luật tổ chức HĐND & UBND và thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường về việc bảo đảm thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và quy hoạch đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự vệ sinh, sạch đẹp khu phố, lòng đường, lề đường,trật tự công cộng và cảnh quan đô thị; quản lý dân cư đô thị trên địa bàn;

2. Thanh tra việc sử dụng đất đai của tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường theo phân cấp; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm đối với các cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

4. Kiểm tra giấy phép xây dựng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường; lập biên bản, đình chỉ những công trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo không có giấy phép, trái với quy định của giấy phép và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tóm lước sự hình thành và phát triển phường giai đoạn 2010-2017
Ngày đăng 28/08/2017 | 11:02 | Lượt xem: 14838

Phường Cầu Đất có diện tích 14,84 ha nằm ở vị trí trung tâm Thành phố, giáp gianh với 5 phường thuộc 3 Quận Hồng Bàng, Lê Chân và Ngô Quyền, địa bàn phường đối diện với quảng trường nhà hát Thành phố, có trục giao thông chính Bắc - Nam đi qua, cùng với tuyến đường sắt gần kề Ga Hải Phòng. phía Tây Bắc giáp phường Hoàng Văn Thụ, phía Đông giáp ngã tư Thành đội phường Lạch Tray, phía Đông Bắc giáp phường Lương Khánh Thiện, Phía Tây Nam giáp phường An Biên - quận Lê Chân.

 Trên địa bàn 3 trường học, có chợ Ga là một trong những chợ lớn nhất Thành phố, cùng với toàn bộ tuyến phố Cầu Đất là tuyến phố buôn bán có nhiều hộ kinh doanh đặc biệt là những cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý, có tuyến đường sắt chạy qua địa bàn, là địa bàn mà các đối tượng hình sự, ma tuý thường lợi dụng hoạt động phạm tội. Đây là những đặc điểm mang tính đặc thù về ANTT.

Địa bàn phường có 1.650 hộ = 5.702 khẩu được chia thành 14 tổ dân phố. Thành phần dân cư đa số là công nhân, viên chức, doanh nhân và tiểu thương. Trên địa bàn có 31 người nghiện ma tuý, 8 người nằm trong diện quản lý nghiệp vụ về hình sự.

Về hệ thống chính trị: Đảng bộ phường có 293 Đảng viên, 19 chi bộ trực thuộc; Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Uỷ ban MTTQ phường có 31 ủy viên (trong đó có 14 trưởng ban công tác Mặt trận ở 14 tổ dân phố),  Hội CCB có 165  hội viên gồm 15 chi hội (14 chi hội tổ dân phố, 1 chi hội văn phòng), Hội Phụ nữ có 1.052 hội viên, Đoàn TNCSHCM có 15 chi đoàn hoạt động với 85 đoàn viên, hội người cao tuổi 730 hội viên, 1 ban bảo vệ dân phố, gồm 14 tổ bảo vệ = 28 thành viên. Các đoàn thể đều hoạt động mạnh xếp vào loại tiên tiến và tiên tiến xuất sắc của quận và Thành phố.        

Giới thiệu những nét chung về Phường Cầu Đất..
Ngày đăng 19/10/2015 | 11:24 | Lượt xem: 18107

Giới thiệu chung về phường Cầu Đất 
 
Một góc phố Cầu Đất 
              Phường Cầu Đất được thành lập từ năm 1981 với tổng diện tích tự nhiên 14,8ha, phía Tây Bắc giáp phường Hoàng Văn Thụ, phía Đông giáp ngã tư Thành đội phường Lạch Tray, phía Đông Bắc giáp phường Lương Khánh Thiện, Phía Tây Nam giáp phường An Biên - quận Lê Chân.
 

            Phường Cầu Đất được thành lập từ năm 1981 với tổng diện tích tự nhiên 14,8ha, phía Tây Bắc giáp phường Hoàng Văn Thụ, phía Đông giáp ngã tư Thành đội phường Lạch Tray, phía Đông Bắc giáp phường Lương Khánh Thiện, Phía Tây Nam giáp phường An Biên - quận Lê Chân. Trên địa bàn có trục đường chính Cầu Đất nối từ đờng Hoàng Văn Thụ trung tâm thành phố qua địa bàn xuống nhã tư Thành đội đường Lạch Tray - Cầu Rào.

          Dân số tính đến tháng 4 năm 2007 có 1.731 hộ bằng 6.660 khẩu được chia thành 7 khu đân cư với 80 tổ dân phố. Đảng bộ phường có 228 Đảng viên, được chia thành 12 chi bộ (05 chi bộ đương chức và 07 chi bộ khu dân cư).

         Các tổ chức chính trị xã hội của phường: Mặt trận tổ quốc phường có 19 thành viên, Đoàn thanh niên có 10 chi đoàn với 116 ĐVTN, Hội Phụ nữ có 898 hội viên, Hội Cựu chiến binh có 143 hội viên, đối tượng chính sách có 183 gia đình ( Gia đình liệt sỹ có 104, thương binh  69, tiền khởi nghĩa lão thành Cách mạng là 11).

        Trên địa bàn phường có 01 Trường Nuôi dạy trẻ Chim Non, 01 Trường Mẫu Giáo Sao Sáng 5, 01 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến; Có nhiều cơ quan doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, có Chợ Ga nơi giao lưu buôn bán sầm uất của Thành phố.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1343
Total visited: 5550913