Trang chủ

Ban, ngành, đoàn thể

Danh sách BCH Hội Liên Hiệp Phụ Nữ phường Cầu Đất

Ngày đăng 01/04/2014 | 12:00 | Lượt xem: 6307
Danh sách Ban chấp hành Hội LHPN phường Khóa XI (Nhiệm kỳ 2011-2016)

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường

Ngày đăng 13/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 6335
  DANH SÁCH   BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG CẦU ĐẤT   STT Họ và tên Chức vụ 1 ...

Danh sách Ban chấp hành Hội Liên Hiệp Phụ nữ Phường Cầu Đất

Ngày đăng 04/02/2011 | 12:00 | Lượt xem: 6270
  DANH SÁCH   BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN PHƯỜNG PHƯỜNG CẦU ĐẤT   STT Họ và tên Chức vụ ...

Danh sách ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cầu Đất

Ngày đăng 03/01/2011 | 12:00 | Lượt xem: 6229
Stt Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Thị Phương Thảo Bí thư đoàn 2 Nguyễn thị Kim Dung Phó bí thư 3...

Danh sách Uỷ viên uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc phường Cầu Đất khoá IX (Nhiệm kỳ 2008 - 2013)

Ngày đăng 03/01/2011 | 12:00 | Lượt xem: 6256
  DANH SÁCH   UỶ VIÊN MTTQ PHƯỜNG CẦU ĐẤT   STT Họ và tên Chức vụ 1 ...

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1757
Total visited: 4973452