Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
Ngày đăng 13/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 5121

 

DANH SÁCH

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG CẦU ĐẤT

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Trung Kiên

Bí Thư

2

Nguyễn Trọng Hiệp

Phó bí thư

3

Đặng Phương Hoa

Uỷ viên

4

Phạm Minh Hậu

Uỷ viên

5

Nguyễn Bảo Đại

Uỷ viên

6

Nguyễn Thị Mai Kim

Uỷ viên

7

Tạ Ngọc Lan

Uỷ viên

8

Đinh Bá Phong

Uỷ viên

9

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Uỷ viên

 

                                                              (Vp - Tổng hợp)

 

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 2757
Total visited: 3227517