Asset Publisher

Danh bạ điện thoại

Ngày đăng 13/10/2020 | 09:42 | Lượt xem: 236
Xem danh bạ điện thoại phường ở đây

DANH SÁCH BÍ THƯ, TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ TỔ DÂN PHỐ PHƯỜNG CẦU ĐẤT

Ngày đăng 29/08/2017 | 03:33 | Lượt xem: 1451
                                                    DANH SÁCH ...

Điện thoại Bí thư, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố

Ngày đăng 07/08/2014 | 12:00 | Lượt xem: 1028
BÍ THƯ – TỔ TRƯỞNG – TỔ PHÓ TỔ DÂN PHỐ 1 Đặng Văn Tần Bí Thư chi bộ số   1 3.859498 2 Đoàn Hồng Khả Tổ trưởng...

Danh bạ điện thoại phường Cầu Đất 2014

Ngày đăng 04/06/2014 | 12:00 | Lượt xem: 964
HỌ TÊN Chức vụ Điện thoại   ĐẢNG ỦY - ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  MÁY TRỰC: ĐẢNG ỦY    3.846569 –  ...

Danh bạ điện thoại phường

Ngày đăng 07/07/2014 | 12:00 | Lượt xem: 1012
Danh bạ điện thoại phường Cầu Đất 2014  HỌ TÊN Chức vụ Điện thoại   ĐẢNG ỦY - ỦY...

Danh bạ điện thoại Bí thư - Tổ trưởng - Tổ phó dân phố

Ngày đăng 19/01/2011 | 12:00 | Lượt xem: 125
BÍ THƯ – TỔ TRƯỞNG – TỔ PHÓ TỔ DÂN PHỐ 1 Vũ Thị Lợi Bí Thư chi bộ số   1 3.859498 2 Đoàn Hồng Khả Tổ trưởng...

Danh bạ điện thoại phường

Ngày đăng 20/01/2011 | 12:00 | Lượt xem: 856
STT HỌ TÊN Chức vụ Điện thoại ĐẢNG ỦY - ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG   MÁY TRỰC: ĐẢNG ỦY   3.846569 –   UBND...