Trang chủ

Liên hệ

Trong tháng 3-2014, hoạt động báo chí đã diễn ra sôi động, kịp thời, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí trong việc truyền tải thông tin các mặt đời sống, kinh tế – xã hội, các sự kiện nổi bật của thành phố.

Tháng tới, báo chí trên địa bàn thành phố tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Luật đất đai (sửa đổi); tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung tuyên truyền việc triển khai học tập, thực hiện chuyên đề "Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với việc làm". Đồng thời các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động văn hóa xã hội, các lễ hội truyền thống văn hóa lịch sử, các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng tư và đầu tháng 5; tuyên truyền về Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp; thông tin về quá trình thực hiện và những kết quả của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố…

Theo TC – ANHP