Trang chủ

Tin trong nước

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND phường Cầu Đất

Ngày đăng 28/08/2017 | 08:32 | Lượt xem: 604
 

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ngày đăng 26/08/2017 | 03:38 | Lượt xem: 482
D.   NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ ( 4 TTHC)   LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo...

Lĩnh vực Thanh tra

Ngày đăng 26/08/2017 | 03:30 | Lượt xem: 537
  2.3. Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Trình tự thực hiện Bước 1: Nhận đơn Cán bộ được giao tiếp công dân, xử lý đơn của Ủy ban nhân dân xã,...

Lĩnh vực Tư pháp hộ tịch

Ngày đăng 26/08/2017 | 03:25 | Lượt xem: 589
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH: 1. Thủ tục Đăng ký khai sinh: Trình tự thực hiện:      ...

Lĩnh vực văn hóa thể thao

Ngày đăng 26/08/2017 | 03:24 | Lượt xem: 524
III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ A. VĂN HÓA A1. Văn hóa cơ sở 1. Thủ tục công nhận "Gia đình văn hóa" * Trình tự thực hiện: Bước 1:   Hộ gia đình...

Lĩnh vực y tế

Ngày đăng 26/08/2017 | 03:23 | Lượt xem: 386
D.   NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ ( 4 TTHC)   LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo...

Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội

Ngày đăng 26/08/2017 | 03:22 | Lượt xem: 485
D. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ ( 11 thủ tục hành chính) I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG ( 02 thủ tục) 1 . Thủ tục: "Xác nhận vào đơn đề...

Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

Ngày đăng 26/08/2017 | 03:20 | Lượt xem: 308
D. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã: Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai 1. Trình tự thực hiện:  - Người đề nghị nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh...

Lĩnh vực nội vụ

Ngày đăng 26/08/2017 | 03:19 | Lượt xem: 336
D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ (09 TTHC) I. LĨNH VỰC TÔN GIÁO (07 thủ tục hành chính) 1. Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín...

Lĩnh vực giao thông vận tải

Ngày đăng 26/08/2017 | 03:01 | Lượt xem: 357
D . DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 130. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. *...

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1718
Total visited: 4973286