Trang chủ

Tổ chức bộ máy

Danh sách Lãnh Đạo Đảng ủy - HĐND - UBND

Ngày đăng 16/07/2016 | 12:11 | Lượt xem: 845
DANH SÁCH Lãnh đạo HĐND - Đảng - Chính quyền phường Cầu Đất             TT ...

Danh Sách Ban Thường Vụ Đảng ủy phường

Ngày đăng 06/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 728
Danh Sách Ban thường vụ Đảng ủy khóa XI (Nhiệm kỳ 2015-2020)

Danh Sách Uỷ viên UBND phường.

Ngày đăng 04/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 727
  DANH SÁCH   UỶ VIÊN UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẦU ĐẤT     1 –...

Sơ đồ bố trí phòng làm việc của Đảng ủy - UBND phường

Ngày đăng 22/05/2013 | 12:00 | Lượt xem: 709

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1872
Total visited: 2617466