Trang chủ

Tổ chức bộ máy

Chữ ký Chủ tịch UBND phường Cầu Đất

Ngày đăng 24/09/2020 | 03:39 | Lượt xem: 492
Xem văn bản /documents/53935/1583696/so_02_TB_gioi_thieu_chu_ky_cua_Chu_tich_UBND_phuong.signed.pdf/c00c9fc6-4bb2-4979-9153-9385f1aee0f9

Danh sách Lãnh Đạo Đảng ủy - HĐND - UBND

Ngày đăng 16/07/2016 | 12:11 | Lượt xem: 1382
DANH SÁCH Lãnh đạo HĐND - Đảng - Chính quyền phường Cầu Đất             TT ...

Danh Sách Ban Thường Vụ Đảng ủy phường

Ngày đăng 06/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1187
Danh Sách Ban thường vụ Đảng ủy khóa XI (Nhiệm kỳ 2015-2020)

Danh Sách Uỷ viên UBND phường.

Ngày đăng 04/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1219
  DANH SÁCH   UỶ VIÊN UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẦU ĐẤT     1 – Đ/c:...

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1464
Total visited: 5550869