Trang chủ

Văn bản pháp quy

Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Ngày đăng 15/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 280
 

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Ngày đăng 27/05/2011 | 12:00 | Lượt xem: 221
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của...

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

Ngày đăng 08/05/2010 | 12:00 | Lượt xem: 211
BỘ NỘI VỤ – BỘ TÀI CHÍNH ___________ Số 01 /2010/TTLT-BNV-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Ngày đăng 08/05/2010 | 12:00 | Lượt xem: 213
Số văn bản 47 Ký hiệu 2010/NĐ-CP Ngày ban hành 06/05/2010 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm...

46/2010/NĐ-CP 27/04/2010 Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

Ngày đăng 06/05/2010 | 12:00 | Lượt xem: 225
Số văn bản 46 Ký hiệu 2010/NĐ-CP Ngày ban hành 27/04/2010 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối...

555/QĐ-TTG 26/04/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 06/05/2010 | 12:00 | Lượt xem: 225
Số văn bản 555 Ký hiệu QĐ-TTG Ngày ban hành 26/04/2010 Người ký Nguyễn Sinh Hùng Trích yếu V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính...

556/QĐ-TTG 26/04/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 06/05/2010 | 12:00 | Lượt xem: 221
Số văn bản 556 Ký hiệu QĐ-TTG Ngày ban hành 26/04/2010 Người ký Nguyễn Sinh Hùng Trích yếu V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng...

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 2457
Total visited: 3197315