Trang chủ

Tin tức hoạt động Đảng Ủy

Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng
Ngày đăng 28/11/2016 | 03:17 | Lượt xem: 4705

Đây là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, của cấp uỷ. Hội nghị đã quán triệt những nội dung chủ yếu và điểm mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01 ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị . Theo đó, việc triển khai nhằm giúp cấp ủy và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của Quy định số 29, 30, hướng dẫn số 01, Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị qua đó thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện đúng quy định đến các cấp ủy Đảng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc tổ chức nghiên cứu, học  tập các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát là một yêu cầu cấp thiết, nhằm giúp cấp uỷ và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới của Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã quy định, hướng dẫn về thi hành  Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, từ đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một số hình ảnh hội nghị

\

                                                                                                            VP - Tổng hợp

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 720
Tổng số truy cập: 1403473