Trang chủ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Ngày đăng 21/07/2015 | 12:00 | Lượt xem: 908

Ngày 09/7/2015, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.

Dự ở điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chủ trì hội nghị. Dự ở điểm cầu thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Bùi Đức Quang, Thành ủy viên,Quyền Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; lãnh đạo hệ thống dân vận của thành phố.

6 tháng đầu năm 2015, công tác dân vận Trung ương tiếp tục chủ động phối hợp với các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và lực lượng vũ trang triển khai, thực hiện hiệu quả nhiều nội dung công tác, như: Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị "về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tích cực triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương đánh giá cao công tác dân vận 6 tháng đầu năm. Sau khi phân tích làm rõ một số nội dung hạn chế, đồng chí yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2015, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần khắc phục ngay những hạn chế, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện về công tác dân vận; nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong quá trình tiến hành đại hội Đảng các cấp, nhất là việc tham gia góp ý xây dựng văn kiện và công tác nhân sự đại hội.

Quán triệt Chỉ thị 43, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương nhấn mạnh: Phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thực hiện đầy đủ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kiên trì đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước hiểu rõ thảm họa chất độc da cam do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận làm rõ hơn kết quả đạt được cũng như hạn chế trong công tác dân vận, đồng thời nêu những mô hình dân vận hoạt động hiệu quả ở địa phương, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Các ý kiến tập trung vào việc đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", công tác dân vận với chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác dân tộc, tôn giáo, vai trò tham mưu của hệ thống dân vận các cấp; giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận những cố gắng, kết quả của công tác dân vận. Đồng thời lưu ý trong thời gian tới, cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với Trung ương, các cấp ủy đảng về công tác vận động quần chúng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; đánh giá hiệu quả chương trình công tác phối hợp giữa ban dân vận với các ban, ngành liên quan; chú trọng công tác dân tộc, tôn giáo; tiếp tục chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo", nhất là trong xây dựng "nông thôn mới" và các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động quần chúng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới./.

                                                                                                           Nguyễn Anh Tú

                                                                                                      Ban Dân vận Thành uỷ

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 100
Tổng số truy cập: 1307598