Trang chủ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Mô hình “Gia đình 5 không 3 sạch” Hội LHPN phường Cầu Đất
Ngày đăng 14/07/2016 | 03:06 | Lượt xem: 125

Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ công tác Hội LHPN phường Cầu Đất năm 2016 với công tác Phụ nữ tăng cường bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện cuộc vận động do Đoàn chủ tịch trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động xây dựng mô hình "Gia đình 5 không 3 sạch".

 

Qua thời gian khảo sát theo dõi Hội LHPN phường nhận thấy tuyến đường Cầu Đất là tuyến đường kiểu mẫu của thành phố, việc thực hiện giữ gìn TTĐH-VSMT-VSATTP còn nhiều vấn đề phải tập trung làm tốt hơn nữa. Việc thành lập CLB để tuyên truyền vận động về mục đích yêu cầu, tập hợp các chị em là chủ kinh doanh các mặt hàng làm nòng cốt trong việc thực hiện các qui định về ATGT-TTĐH-VSMT-VSATTP.

 

Nội dung "5 không 3 sạch" trong cuộc vận động của Đoàn Chủ Tịch trung ương Hội LHPN Việt Nam là vấn đề đang bức xúc trong toàn xã hội, đồng thời phù hợp với tiêu chí trong việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và các nội dung trong xây dựng "Gia đình hạnh phúc bền vững".

 

Ban thường vụ Hội LHPN phường nhận thấy xây dựng CLB "Gia đình 5 không 3 sạch" cần thiết và đã chỉ đạo chi hội tổ dân phố số 7 đăng ký làm điểm thành lập CLB tiến tới nhân rộng ra các chi hội trong toàn phường, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong gia đình cán bộ, hội viên, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Vũ Bích

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 286
Tổng số truy cập: 1315815