Trang chủ

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018)
Ngày đăng 07/02/2018 | 03:35 | Lượt xem: 254

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai
05/02

S

- Giao bao phường

- Đ/c Tiến

HT 120 Cầu Đất

C

- Thường trực ĐU – HĐND nghe báo cáo công tác quà tết

- Bộ phận tài chính

 

Thứ ba
06/02

S

 

 

 

C

- Tiếp xúc cuối năm khổi phường (Đ/c Huyền)

 

Số 1 Lê lai

Thứ tư
07/02

S

 - Tổng kết công tác năm

- Đ/c Tiến

 -  HT 120 Cầu Đất

C

- Tiếp xúc cán bộ nghỉ hưu

CTUBND - Phạm Xuân Tiến

- HT 120 Cầu Đất

Thứ năm
08/02

S

     

C

- Tiếp xúc cán bộ chủ chốt đương chức (Đ/c Loan, Đ/c Tiến, Đ/c Huyền, đ/c Sinh, đ/c Tú)

 

- HT 3C

Thứ sáu
09/02

S

 - 8h Tăng quà các hộ nghèo, cận nghèo phường

- Đ/c Tiến

HT 120 Cầu Đất

Thứ bảy
10/02

S

- Trực "Một cửa'

 

 

CN

- Trực Tổ QLĐT

 

 

Chủ nhật
11/02

S

 

 

 

CN

- Trực Tổ QLĐT