Trang chủ

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (Từ ngày 12/02/2018 đến ngày 18/02/2018)
Ngày đăng 13/02/2018 | 09:46 | Lượt xem: 279

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai
12/02

S

- Giao bao phường

- Đ/c Tiến

HT 120 Cầu Đất

C

   

 

Thứ ba
13/02

S

 

 

 

C

- Tiếp xúc cuối năm

 

HT 120 Cầu Đất

Thứ tư
14/02

S

Trực tết 2018

   

C

Trực tết 2018

   

Thứ năm
15/02

S

Trực tết 2018

   

C

Trực tết 2018

   

Thứ sáu
16/02

S

Trực tết 2018

   

Thứ bảy
17/02

S

Trực tết 2018

   

CN

Trực tết 2018

   

Chủ nhật
18/02

S

Trực tết 2018

   

CN

Trực tết 2018