Trang chủ

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 11/3/2018)
Ngày đăng 05/03/2018 | 04:04 | Lượt xem: 297

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai
05/3

S

- Lễ giao quân 2018

- 10h: Giao bao phường

- Đ/c Tiến

- HT 120 Cầu Đất

C

     

Thứ ba
06/3

S

- 8h : Họp LĐLĐ quận (Đ/c Yến)

- 8h: Kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 Quận

 

 

C

- 14h00 : Giao ban bí thư 13 phường (Đ/c Loan)

- 14h45: Giao lưu thơ mừng Đảng, mừng xuân (Đ/c Huyền, đ/c Đại, Đ/c Thanh)

 

- Hải Đăng Plaza

Thứ tư
07/3

S

10h30: Họp chi bộ cơ quan

   

C

- 14h :  Kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 phường

- Đ/c Thơ

- Rạp công nhân

Thứ năm
08/3

S

- 8h:  Kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 (Đ/c Thơ)

 

- Thành hội

C

     

Thứ sáu
09/3

S

     

Thứ bảy
10/3

S

- Trực "Một cửa"

   

CN

- Trực tổ QLĐT

   

Chủ nhật
11/3

S

     

CN

- Trực tổ QLĐT