Xuất bản thông tin

DANH SÁCH BÍ THƯ, TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ TỔ DÂN PHỐ PHƯỜNG CẦU ĐẤT
Ngày đăng 29/08/2017 | 03:33 | Lượt xem: 1340

                                                    DANH SÁCH

BÍ THƯ, TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ TỔ DÂN PHỐ PHƯỜNG CẦU ĐẤT

Tổ

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

1

Đặng Văn Tần(BT)

0904458328

11/26/119 Trần  Phú

 

Trần Thị Phúc(TT)

01696306698

11/117 Trần Phú

 

Nguyễn Văn Bình(TP)

0984215595

 

2

Đoàn An Thiệp(BT)

3.592248

9/g3/137 Trần Phú

 

Nguyễn Văn Quý(TT)

0902234866

140 Trần Phú

 

Vũ Văn Xiêm (TP)

 

27/149 Trần phú

3

Đỗ Thị Phương(BT)

3.846335-0122829893

12Trần Nhật Duật

 

Nguyên Văn Phúc (TT)

01682693180

26 Trần Nhật Duật

 

Lê Đức Hùng(TP)

 

35 Trần Nhật Duật

4

Vũ Mạnh Thái(BT)

01666102864

Ngõ 37/53 Trần Nhật Duật

 

 Nguyễn Thanh Việt(TT)

0934201068

50 Trần Nhật Duật

 

Nguyễn Đăng Hiếu(TP)

01679792563

70Gác II Trần Nhật Duật

5

Trương Thị Dần(BT)

3.592436-0916288466

111/14 Cầu Đất

 

Lê Đại Yến(TT)

3.859761-0912496494

14 Cầu Đất

 

Trịnh Hồng Từ(TP)

0932211242

35 Cầu Đất

6

Đặng Văn Thái(BT)

0979819178

34/50 Cầu Đất

 

Trần Quốc Dân(TT)

0903.461.339

21/50 Cầu Đất

 

Vũ Thị Ngọc Oanh (TP)

01698.170.979

01/50  Cầu Đất

7

Nguyễn Thị Gái(BT)

3.592889-0984360133

70 Cầu Đất

 

Nguyễn Thị Kim Anh(TT)

3.851952-0904639606

18/78 Cầu Đất

 

Nguyễn Văn Bằng(TP)

3.859666

5/63 Cầu Đất

 

Họ và tên

Điện thoại

 

8

Phạm Thị Thắm

6.538525

2/88 Cầu Đất

 

Đinh Thị Hồng(TT)

3.592489-01222387948

89/99  Cầu Đất

 

Hồ Thị Ngọc(TP)

01693094885

41/99 Cầu Đất

9

Đỗ Gia Khu(BT)

3.738775

9/129 Lương Khánh Thiện

 

Nguyễn Thị Minh Hồng(TT)

01224381037

3/137 Lương Khánh Thiện

 

Nguyễn Lan Dung(TP)

0904778594

1/137 Lương Khánh Thiện

10

Trần Thị Thúy(BT)

3.592793-01285261493

 

 

Nguyễn Kim Oanh(TT)

0934427622

132 Lương Khánh Thiện

 

Đồng Thị Cảnh(TP)

 

136 Lương Khánh Thiện

11

Phạm Văn Tỉnh(BT)

 

8/145 Cầu Đất

 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp(TT)

 

143 Cầu Đất Cầu Đất

 

Nguyễn Văn Dần(TP)

 

1/143 Cầu Đất

12

Phạm Thu Hà(BT)

3.849509

183 Cầu Đất

 

Vũ Thị Bích(TT)

3.592829

195 Cầu Đất

 

Phạm Thị My(TP)

01262493586

171 Cầu Đất

13

Nguyễn Thị Hải(BT)

3.592774

 

 

Nguyễn Sáu  (TT)

3.592. 581

20 /148 Cầu Đất

 

 

 

 

14

Lê Xuân Thái(BT)

3.859328

9/148 Cầu Đất

 

Nguyễn Phúc Kền (TT)

0983699843

13/192  Cầu Đất

 

Bùi văn Đồng(TP)

0313.859.592

11/148 Cầu Đất

 

Các Đoàn Thể Khác

 

 

 

Công An: 3.847.993

Chim Non : 3.855.646

Đảng Ủy: 3.592.491

 

Gọi Hoa : 3.810.735

Tùng Vp :0944.331.979

UB : 3.847.473

 

Hạnh Vp Quận : 3.686.603

Thu Vp : 3.550.952

Y tế :3.592.866

 

Vp TH Quận: 3.550.952

 

Thuế : 3.844.562

 

Quận Ủy :3.836.519

 

 

 

Nước TG   :3.656.758