Xuất bản thông tin

Danh bạ điện thoại phường Cầu Đất 2014
Ngày đăng 04/06/2014 | 12:00 | Lượt xem: 865

HỌ TÊN

Chức vụ

Điện thoại

 

ĐẢNG ỦY - ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

 MÁY TRỰC: ĐẢNG ỦY  3.846569 –  UBND 3.847473

1

Nguyễn Thị Kim Liên

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND

0913547159

3

Ngô Thị Thu Huyền

Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

0912520620

4

Nguyễn Minh Tú

Phó chủ tịch UBND phụ trách văn xã

0904225584 

5

Nguyễn Văn Sinh

Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc

0912088456- 3.592538

6

Lê văn Lộc

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

01693126109-3.592776

7

Lê Xuân Thanh

Chủ tịch Hội người cao tuổi

3.853689

8

Vũ Thị Bích

Chủ tịch hội Liên Hiệp Phụ nữ

0912560187-3.592829

9

Phạm Trung Kiên

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí minh

0919222939

10

Trịnh Nam 

Chỉ huy trưởng quân sự

0904318351

11

Lê Thị Bình Hải

Cán bộ kinh tế

0904491626-3.655492

12

Vũ Thị Việt Hoa

Cán bộ Tư pháp hộ tịch

0936364527-3.592179

13

Vũ Thị Như Hoa

Cán bộ lao động TBXH

0912465736-3.746107

14

Nguyễn Bảo Đại

Cán bộ Văn hóa xã hội

0902075598

15

Vương Thị Hòa

Cán bộ văn phòng

0934223805-2242556

16

Bùi Đại Hùng

Tư pháp – Hộ tịch             

0912389269-3592651

17

Trần Đức Duy

Cán bộ địa chính xây dựng

0919930173-3720113

17

Nguyễn Thị Dung

Tổ phó tổ trật tự đường hè

01646300759

CÔNG AN PHƯỜNG- MÁY TRỰC 3.847993

1

Ngô Văn Xuân

Trưởng công an

0913561332

2

Phạm Ngọc Thuần

Phó trưởng công an

0904216182

3

Mai Nguyên Bình

Phó trưởng công an

0983729143

Y TẾ PHƯỜNG – MÁY TRỰC 3.592688

1

Lê Thị Minh

Trưởng trạm y tế

0916395917

2

Nguyễn Thị Nga

Y tá

0916499939

3

Nguyễn Thị Thơ

Y tá

0936041480

ĐỘI THUẾ PHƯỜNG – MÁY TRỰC 3.844562

1

Trần Chính Chung

Đội trưởng

0936540839

CHỢ GA

1

Trưởng ban quản lý chợ Ga

TRƯỜNG HỌC

1

Trường TH Nguyễn Khuyến

Máy trực

3.855481

2

Trường MG Sao Sáng 5

Máy trực

3.855070

3

Trường NDT Chim Non

Máy trực

3.855646