Xuất bản thông tin

Điện thoại Bí thư, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố
Ngày đăng 07/08/2014 | 12:00 | Lượt xem: 929

BÍ THƯ – TỔ TRƯỞNG – TỔ PHÓ TỔ DÂN PHỐ

1

Đặng Văn Tần

Bí Thư chi bộ số  1

3.859498

2

Đoàn Hồng Khả

Tổ trưởng tổ dân phố số 1

3.738608

3

Nguyễn Văn Bình

Tổ phó tổ dân phố số 1

 

4

Đoàn An Thiệp

Bí thư chi bộ tổ dân phố số 2

3.592248

5

Nguyễn Văn Quý

Tổ trưởng tổ dân phố số 2

3.738585

6

Nguyễn Văn Quế

Tổ phó tổ dân phố số 2

3.592737

7

Nguyễn Thanh Vân

Bí thư chi bộ tổ dân phố số 3

3.844276

8

Tạ Quang Vinh

Tổ trưởng tổ dân phố số 3

0122212325-3.592527

9

Đỗ Thị Phương

Tổ phó tổ dân phố số 3

3.846335

10

Vũ Mạnh Thái

Bí thư chi bộ tổ dân phố số 4

11

Phạm Xuân Minh

Tổ trưởng tổ dân phố số 4

01228200601-3.592680

12

Nguyễn Thanh Việt

Tổ phó tổ dân phố số 4

2206557

13

Trương Thị Dần

Bí thư chi bộ tổ dân phố số 5

0916288466-3.592436

14

Lê Đại Yến

Tổ trưởng tổ dân phố số 5

0912496494-3.859761

15

Trịnh Hồng Từ

Tổ phó tổ dân phố số 5

 

16

Đặng Văn Thái

Bí thư chi bộ tổ dân phố số 6

0979819178

17

Phùng Thị Khoát

Tổ trưởng tổ dân phố số 6

01696958714-3.833436

18

Bùi Thị Huế

Tổ phó tổ dân phố số 6

3.592538

19

Nguyễn Thị Gái

Bí thư chi bộ tổ dân phố số 7

3.592889

20

Nguyễn Thị Kim Anh

Tổ trưởng tổ dân phố số 7

0904639606-3.851952

21

Trần Ngọc Long

Tổ phó tổ dân phố số 7

3.859666

22

Phạm Thị Thắm

Bí thư chi bộ tổ dân phố số 8

23

Nguyễn Thị Hồng

Tổ trưởng tổ dân phố số 8

3.592489

24

Nguyễn Thị Hồng

Tổ phó tổ dân phố số 8

 

25

Đỗ Gia Khu

Bí thư chi bộ tổ dân phố số 9

3.738775

26

Nguyễn Tất Thắng

Tổ trưởng tổ dân phố số 9

3.592163

27

Đỗ Thị Mai

Tổ phó tổ dân phố số 9

 

28

Bùi Văn Thưởng

Bí thư chi bộ tổ dân phố số 10

3.592793

29

Vũ Đình Nhi

Tổ trưởng tổ dân phố số 10

01263414605-3.592287

30

Đồng Thị Cảnh

Tổ phó tổ dân phố số 10

 

31

Vũ Thị Lan

Bí thư chi bộ tổ dân phố số 11

32

Nguyễn Đình Hưng

Tổ trưởng tổ dân phố số 11

01683137102-3.847847

33

Nguyễn Văn Dần

Tổ phó tổ dân phố số 11

 

34

Phạm Thu Hà

Bí thư chi bộ tổ dân phố số 12

3.849509

35

Vũ Thị Bích

Tổ trưởng tổ dân phố số  12

3.592829

36

Phạm THị My

Tổ phó tổ dân phố số 12

01262493586

37

Nguyễn Thị Hải

Bí thư chi bộ tổ dân phố số 13

3592774

38

Nguyễn Tuấn Long

Tổ trưởng tổ dân phố số 13

0947373454 - 3592453

39

Nguyễn Sáu

Tổ phó tổ dân phố số 13

 

40

Lê Xuân Thái

Bí thư chi bộ tổ dân phố số 14

3859328

41

Bùi Văn Đồng

Tổ trưởng tổ dân phố số 14

3859592

42

Lê Bình Dương

Tổ phó tổ dân phố số 14

3884586-0905559208