Xuất bản thông tin

Thông tin phòng chống dịch COVID-19 đến 7h ngày 27/9/2020

Ngày đăng 28/09/2020 | 04:37 | Lượt xem: 6
I. Thông tin phòng chống dịch COVID-19 thế giới: Có 33 . 035 .832 người mắc, 998. 088 người tử vong, trên  215  quốc gia, lãnh...

Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng 25/09/2020 | 09:17 | Lượt xem: 28
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện 1300/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, tạo cơ sở...

Thông tin phòng chống dịch COVID-19 đến 7h ngày 25/9/2020

Ngày đăng 25/09/2020 | 09:13 | Lượt xem: 17
I. Thông tin phòng chống dịch COVID-19 thế giới: Có 32 . 394.613 người mắc, 987.056 người tử vong, trên  215  quốc gia, lãnh thổ. ...

Luật Đầu tư (Sửa đổi)

Ngày đăng 24/09/2020 | 03:46 | Lượt xem: 20
Xen văn bản /documents/53935/1583696/Luatdautu61.signed.pdf/09cd17c1-2628-4f71-afec-cf2819cae993 /documents/53935/1583696/PhuLucLuatDauTu61PL.pdf/daad2b31-66c6-4af2-9d74-2e58ea580974

PhuLucLuatDauTu61PL.pdf

Ngày đăng Lượt xem: 2

Luatdautu61.signed.pdf

Ngày đăng Lượt xem: 2

Chữ ký Chủ tịch UBND phường Cầu Đất

Ngày đăng 24/09/2020 | 03:39 | Lượt xem: 29
Xem văn bản /documents/53935/1583696/so_02_TB_gioi_thieu_chu_ky_cua_Chu_tich_UBND_phuong.signed.pdf/c00c9fc6-4bb2-4979-9153-9385f1aee0f9

Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ngày đăng 24/09/2020 | 10:04 | Lượt xem: 20
Xem văn bản tại đây /documents/53935/1583696/62.signed.pdf/60b06e7f-5280-4508-a003-b41b1f69cbfb

62.signed.pdf

Ngày đăng Lượt xem: 3

Luật số 60/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều

Ngày đăng 24/09/2020 | 10:02 | Lượt xem: 18
Xem văn bản tại đây /documents/53935/1583696/60.signed.pdf/8bccdb5b-3847-4e20-9ec0-ffd3204c638c

60.signed.pdf

Ngày đăng Lượt xem: 2

Xuất bản bộ “Lịch sử Hải Phòng”: Công trình khoa học lớn nhất về lịch sử thành phố Hải Phòng từ trước đến nay

Ngày đăng 24/09/2020 | 09:55 | Lượt xem: 23
(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản đề xuất việc triển khai xuất bản, phát hành, giới thiệu, quảng bá công trình "Lịch...

Thông tin phòng chống dịch COVID-19 đến 7h ngày 24/9/2020

Ngày đăng 24/09/2020 | 09:52 | Lượt xem: 19
I. Thông tin phòng chống dịch COVID-19 thế giới: Có 32 . 074.791 người mắc, 980.902 người tử vong, trên  215  quốc gia, lãnh thổ. ...

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ điện tử trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 23/09/2020 | 09:16 | Lượt xem: 37
(Haiphong.gov.vn) - Để bảo đảm việc tổ chức thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực...

Thông tin phòng chống dịch COVID-19 đến 7h ngày 23/9/2020

Ngày đăng 23/09/2020 | 09:15 | Lượt xem: 27
I. Thông tin phòng chống dịch COVID-19 thế giới : Có 31 .751.073 người mắc, 974.065 người tử vong, trên  215  quốc gia, lãnh...

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em

Ngày đăng 22/09/2020 | 10:08 | Lượt xem: 29
(Haiphong.gov.vn) - Trong thời gian qua, tại một số địa phương đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước gây tử vong cho trẻ em.  Trước tình hình trên, Bộ Lao động - Thương binh...

Nhiều cách làm, mô hình hay, sáng tạo phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020

Ngày đăng 22/09/2020 | 10:07 | Lượt xem: 31
(Haiphong.gov.vn) - Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020, tuổi trẻ thành phố đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực để thu hút, tập hợp thanh niên tham gia. Nhiều kết...

Thông tin phòng chống dịch COVID-19 đến 7h ngày 22/9/2020

Ngày đăng 22/09/2020 | 10:05 | Lượt xem: 29
I. Thông tin phòng chống dịch COVID-19 thế giới: Có 31 .454.765 người mắc, 968.281 người tử vong, trên  215  quốc gia, lãnh thổ. Danh...

Thông tin phòng chống dịch COVID-19 đến 7h ngày 18/9/2020

Ngày đăng 18/09/2020 | 08:12 | Lượt xem: 40
I. Thông tin phòng chống dịch COVID-19 thế giới: Có 30 .310.399 người mắc, 949.702 người tử vong, trên  215  quốc gia, lãnh thổ. Danh...

  Văn bản biểu mẫu