Xuất bản thông tin

Triển khai thanh toán trực tuyến các dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố

Ngày đăng 14/01/2021 | 09:40 | Lượt xem: 8
UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tích cực tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết...

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập phường Cầu Đất ( 15/1/1981 - 15/1/2021)

Ngày đăng 12/01/2021 | 04:17 | Lượt xem: 15
Chiều 11/1/2021, Đảng uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam phường tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập phường ( 15/1/1981 - 15/1/2021); Tổng kết công tác năm 2020 và 5 năm giai đoạn 2015-2020. ...

th_33.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

th_32.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

th_31.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

th_30.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

th_29.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

th_28.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

th_27.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

th_26.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

th_25.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

th_24.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

th_23.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

th_22.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

th_21.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

th_20.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

th_19.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

th_18.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

th_17.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

th_16.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

  Văn bản biểu mẫu