Xuất bản thông tin

Danh Sách Ban Thường Vụ Đảng ủy phường

Ngày đăng 06/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 688
Danh Sách Ban thường vụ Đảng ủy khóa XI (Nhiệm kỳ 2015-2020)

Đại biểu HĐND Quận tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 26/11/2019 | 10:52 | Lượt xem: 176
Ngày 19/11/2019, tại hội trường UBND phường số 120 Cầu Đất. Đại biểu HĐND Quận tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội nghị được nghe Đại biểu HĐND...

th_TXCT 1 (14).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

th_TXCT 1 (13).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

th_TXCT 1 (12).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

th_TXCT 1 (11).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

th_TXCT 1 (10).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

th_TXCT 1 (9).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

th_TXCT 1 (8).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

th_TXCT 1 (7).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

th_TXCT 1 (6).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

th_TXCT 1 (5).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

th_TXCT 1 (4).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

th_TXCT 1 (3).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

th_TXCT 1 (2).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

th_TXCT 1 (1).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

Tổ dân phố số 7 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Ngày đăng 26/11/2019 | 10:13 | Lượt xem: 151
Ngày 9/11/2019, Tổ dân phố số 7 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố số 7 nhiệm kỳ...

th_MTTQ1 (12).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

th_MTTQ1 (11).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2