Trang chủ

Tổ chức bộ máy

Danh sách Lãnh Đạo Đảng ủy - HĐND - UBND
Ngày đăng 16/07/2016 | 12:11 | Lượt xem: 970

DANH SÁCH

Lãnh đạo HĐND - Đảng - Chính quyền phường Cầu Đất

 

 
 
 

 

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Số điện thoại liên lạc

1

Lương Văn Thuấn

1963

Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy

0912402415

2

Nguyễn Tiến Sỹ

1969

Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

0903285972

3

Nguyễn Minh Tú

1980

 Phó chủ tịch HĐND

0904225584

4

Ngô Thị THu Huyền

  1975

Phó chủ tịch UBND

0912520620

5 Hoàng Trung Lâm 1977 Phó chủ tịch UBND       0904070277

 

                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2734
Tổng số truy cập: 3197569